Τεχνικό Γραφείο

Πετρούπολη

Τεχνικό Γραφείο

Διεκπεραίωση Διαδικασίας Ένταξης στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων εντός & εκτός σχεδίου

Αναλαμβάνουμε:

Την τακτοποίηση αυθαιρέτων καθώς και την σύνταξη βεβαιώσεων του Ν.4014/11

Αποτυπώσεις Ακινήτων (Εκπόνηση Σχεδίων), Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης, Σύνταξη Εντύπου Ειδικού Προστίμου, Σύνταξη Φακέλου Αυθαιρέτου,Υποβολή Φακέλου (Ηλεκτρονικά), Έλεγχος Στατικής Επάρκειας, Έκδοση Πιστοποιητικού Νομιμότητας σε ολόκληρη την Αττική και τους όμορους Νομούς.

Το technikografeio.gr προσφέρει όλων των ειδών τις υπηρεσίες που άπτονται της αρμοδιότητας του Μηχανικού, από την μελέτη ως την κατασκευή.

Περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα

: Αγίου Δημητρίου 10, 13231 Πετρούπολη
: 210 5050150 - 693 7252253
: 210 5063184
: info@technikografeio.gr
: www.technikografeio.gr