Κώστας Κακάβας & Συνεργάτες

Μαρούσι

Κώστας Κακάβας & Συνεργάτες

Το Γραφείο Κ. ΚΑΚΑΒΑΣ και Συνεργάτες Αρχιτέκτονες Μηχανικοί ιδρύθηκε το 1975
και έχει έδρα του την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.

Τα ιδρυτικά στελέχη του Γραφείου είναι:
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός δπλ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟY,
ΚΑΚΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός δπλ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός δπλ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Το γραφείο συνεργάζεται και με έμπειρους μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων.

Από το 1975 το Γραφείο έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του και κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο ανταγωνιστικά γραφεία στον κλάδο των Μελετών - Επιβλέψεων - Κατασκευών και Αξιοποίησης ακινήτων (Real Estate).

Στόχος του Γραφείου είναι η ανέγερση κτιρίων υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και η αξιοποίηση ακινήτων (Real Estate) που επιτυγχάνεται χάρη της εξειδικευμένης κατάρτισης των Μηχανικών που την απαρτίζουν.

Το Γραφείο Κ. ΚΑΚΑΒΑΣ και Συνεργάτες Αρχιτέκτονες Μηχανικοί τηρεί τις τρεις πιο σημαντικές παραμέτρους κάθε έργου, την ποιότητα, το κόστος και τη διάρκεια κατασκευής. Το Γραφείο δίνει έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των έργων του, δηλαδή στην ποιότητα, τη λειτουργικότητα, την αισθητική, την εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον και την προσπάθεια διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σε συνεργασία με εξειδικευμένους δικηγόρους το Γραφείο προσφέρει βοήθεια και συμβουλές στους πελάτες του εντός και εκτός Ελλάδας σχετικά με την διαδικασία αγοράς οικοπέδου.


Περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα

: Ρόδου 3, Μαρούσι
: 210 61 46 693 // 210 61 46 694 // 694 442 0440
: 210 61 46 695
: info@kakavasproperties.com
: www.kakavasproperties.com