Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης:

Καλώς Ορίσατε, στην ιστοσελίδα μας, κάνοντας χρήση του site μας είναι δεδομένο ότι συμφωνείται με τους κάτωθι όρους, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της
ιστοσελίδας μας.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα - Άδεια χρήσης:

1. Κάθε δικαίωμα, ωφέλεια και αξίωση, από και επί των στοιχείων, ανήκουν αποκλειστικά στην δικαιούχο ή και στους νόμιμα αναγραφόμενους συνεργάτες.

2. Η δικαιούχος διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή και σε κάθε περίπτωση τα πνευματικά, ως και κάθε άλλης φύσης, δικαιώματά της.

3. Η άδεια να χρησιμοποιεί ο χρήστης τα στοιχεία είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική, και διέπεται από τους όρους που παρατίθενται στην παρούσα.

4. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκμεταλλευθεί τα στοιχεία, όπως ενδεικτικά να τα αναδημοσιεύσει ολικά, μερικά, περιληπτικά, διασκευάζοντας ή παραφράζοντάς τα, και να δημιουργεί παράγωγα έργα τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή και από τη νομοθεσία.

5. Τα στοιχεία έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς.

6. Η δικαιούχος των στοιχείων δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής.

7. Τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού που υπάρχει στο site ανήκουν στους δημιουργούς τους, νόμιμους κατόχους αυτών.

8. Ο  ΧΡΗΣΤΗΣ παραχωρεί το δικαίωμα στο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ , αλλά και σε ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥΣ στην Ιστοσελίδα, όπως κάνουν χρήση των προσωπικών στοιχείων του, για αποστολή  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, για υπηρεσίες ,κ.λ.π..

Προβολή Καταχώρησης- Διαφήμιση :

Η ιστοσελίδα περιέχει καταχωρήσεις - διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η δικαιούχος δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η δικαιούχος δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού - καταχωρούμενου υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους - καταχωρούμενους , χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

Σύνδεση με άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις - Link:

Η ιστοσελίδα παρέχει πρόσβαση και σε άλλες ιστοσελίδες ή και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων η δικαιούχος δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, φυσικά, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους.

Προσωπικά δεδομένα:

1. Η δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες θα χορηγούν σε αυτήν με κάθε τρόπο,(υπογραφή σύμβασης-email - facebook κ.λ.π.) για αποστολή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

2. Η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για το διαφημιστικό υλικό που παραλαμβάνει σε οποιαδήποτε μορφή (cd,e-mail,fax,u-sb,κ.α.) από τους διαφημιζόμενους, το οποίο δημοσιεύεται με τη δική τους ευθύνη, επίσης μπορεί να πάρει το υλικό (logo,φωτογραφίες,video,κείμενα,στοιχεία,κ.α.) και από το site ή το facebook του διαφημιζόμενου.

Τελικές διατάξεις:

1. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

2. Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία κλπ ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των στοιχείων χωρίς την άδεια της δικαιούχου επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων, ιδίως εκ του νόμου 2121/1993 «περί πνευματικής ιδιοκτησίας», του Π.Κ., και του άρθρου 60 του Α.Κ., καθώς και άλλων ειδικότερων νόμων.

3. Η παρούσα ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία & ηθικά βλάβη προκύψει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

4. Τα προσωπικά στοιχεία δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα  μετά από συμφωνία , αποδοχή του κάθε ενδιαφερόμενου ως προς την δημοσίευση των στοιχείων του.

Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων μέσο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η ιστοσελίδα θεωρεί ότι συμφωνείτε με τους όρους της. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε συνέχιση της προβολή σας στο site ακόμα και μετά την λήξη της σύμβασης θα πρέπει να μας το δηλώσετε εγγράφως.

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς του χρήστες - μέλη, γι' αυτό το λόγο παρακαλείστε να τους ελέγχετε τακτικά . Ο χρήστης - μέλος - καταχωρούμενος κατανοεί και αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου της στους χρήστες - μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και την φιλοσοφία των παρόντων όρων χρήσης.

Οι “ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΙ” που έληξε  ο χρόνος εμφάνισης τους, ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμούν να εμφανίζονται στην Παρούσα ιστοσελίδα πρέπει εγράφως, η με emai info@oikonomikosgamos.gr να μας το γνωστοποιήσουν, σε διαφορετική περίπτωση η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τους εμφανίζει.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  

 

_____________________________________________________________________________________________

No documents found.