Λακιώτης

Ίλιον

Λακιώτης

Μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία 

Δυναμική παρουσία στο χώρο των πλακιδίων, ειδών υγιεινής και θέρμανσης

Η εταιρεία Λακιώτης Α.Ε. ιδρύθηκε το 1978 και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες του κλάδου της και κατατάσσεται ανάμεσα στις 400 μεγαλύτερες ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις.

Η δραστηριότητα της εταιρείας με τα χρόνια εξαπλώθηκε στους τομείς της χονδρικής πώλησης και των εξαγωγών. Σήμερα κατέχει ένα από τα μεγαλύτερα μερίδια πωλήσεων στην ελληνική αγορά και έχει επιτύχει να καταστήσει το όνομά της συνώνυμο με τις αξίες της ποιότητας, της εξυπηρέτησης και της καινοτομίας.

Σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξής της οφείλεται στις συνεργασίες της με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες για την πραγματοποίηση μεγάλων έργων.

facebook: Lakiotis

: Θηβών 471, 13341 Ίλιον
: 210 2615730
: 210 2691655
: info@lakiotis.gr
: www.lakiotis.gr