Θ' Αρχιερατική Περιφέρεια Πετρουπόλεως

Θ' Αρχιερατική Περιφέρεια Πετρουπόλεως

Αγ. Νικόλαος, Ίλιον

2102320645

Αγ. Δημήτριος, Πετρούπολη

2105012027

Αγ. Τριάς, Πετρούπολη

2105013108

Κοίμησις Θεοτόκου, Πετρούπολη

2105016163

Προφήτης Ηλίας, Πετρούπολη

2105027850