ΙΑ' Αρχιερατική Περιφέρεια Ν. Μάκρης & Μαραθώνα

ΙΑ' Αρχιερατική Περιφέρεια Ν. Μάκρης & Μαραθώνα

Αγ. Αθανάσιος, Γραμματικό

2294061213

Αγ. Μόδεστος, Κάτω Σούλιο

2294063396

Αγ. Ιωάννης, Μαραθώνας

2294066333

Αγ. Παντελεήμων, Μαραθώνας

2294055582

Κοίμησις Θεοτόκου, Μάτι

2294034838

Αγ. Κωνσταντίνος & Ελένη, Νέα Μάκρη

2294094001

Αγ. Μαρίνα, Νέα Μάκρη

2294095622

Αγ. Ιωάννης Πρόδρομος, Ν. Βουτζάς

2294077941