Αρχιερατική Περιφέρεια Νέας Ιωνίας

Αρχιερατική Περιφέρεια Νέας Ιωνίας

Αγ. Αναργυροι, Νέα Ιωνία

2102791112

Αγ. Αναστασία, Περισσός

2102516655

Αγ. Γεώργιος, Νέα Ιωνία

2102799110

Ευαγγελισμός Θεοτόκου, Νέα Ιωνία

2102750408

Αγ. Ευστάθιος, Νέα Ιωνία

2102794282

Ζωοδόχου Πηγής, Καλογρέζα

2102792111

Κοίμησις Θεοτόκου, Νέα Ιωνία

2102792900

Αγ. Κωνσταντίνος & Ελένη, Νέα Ιωνία

2102798235

Μεταμόρφωση Σωτήρος, Αλσούπολη

2102791190

Αγ. Σπυρίδων, Νέα Ιωνία

2102791310

Αγ. Στέφανος, Νέα Ιωνία

2102791739