Δ' Αρχιερατική Περιφέρεια Μεταμορφώσεως

Δ' Αρχιερατική Περιφέρεια Μεταμορφώσεως

Αγ. Βαρβάρα, Μεταμόρφωση

2102814063

Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης, Μεταμόρφωση

2102828985

Μεταμόρφωση Σωτήρος, Μεταμόρφωση

2102816706

Προφήτης Ηλίας, Μεταμόρφωση

2102817533

Αγ. Βαρβάρα, Λυκόβρυση

2102816007

Ζωοδόχος Πηγή

2102815574