Α' Αρχιερατική Περιφέρεια Κηφισιάς

Α' Αρχιερατική Περιφέρεια Κηφισιάς

Αγ. Δημήτριος

2108013195

Αγ. Άννα

2108011018

Αγ. Γεώργιος

2108071050

Αγ. Νεκτάριος

2108016585

Αγ. Πέτρος & Παύλος

2108084100

Αγ. Τριάς

2108076521

Μεταμόρφωση Σωτήρος, Κεφαλάρι

2108011133

Αγ. Λουκάς

2106253741

Προσκύνημα Παναγίας Ελευθερώτριας

2108014620

Αγ. Γεώργιος, Μελίσσια

2108043330

Αγ. Μαρίνα, Μελίσσια

2108045266

Ζωοδόχου Πηγής, Μελίσσια

2108041655