Αρχιερατική Περιφέρεια Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης

Αρχιερατική Περιφέρεια Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης

Κοίμησις Θεοτόκου, Βούλα

2108958128

Αγ. Ιωάννης Βούλα

2108958756

Αγ. Νεκτάριος, Βούλα

2108954921

Αγ. Γεώργιος, Καβούρι

2108960261

Εισόδια Θεοτόκου, Βάρη

2108971895

Προφήτης Ηλίας, Βάρη

2108971895

Αγ. Απόστολοι Πέτρος & Παύλος, Βάρη

2108957829

Κοίμησις Θεοτόκου, Βάρκιζα

2108972460