Ε' Αρχιερατική Περιφέρεια Αχαρνών

Ε' Αρχιερατική Περιφέρεια Αχαρνών

Αγ. Απόστολοι, Αχαρναί

2102464306

Αγ. Γεώργιος, Αχαρναί

2102469823

Αγ. Δημήτριος, Αχαρναί

2102462249

Αγ. Διονύσιος, Αχαρναί

2102463144

Αγ. Κωνσταντίνος & Ελένη, Αχαρναί

2102440477

Αγ. Παρασκευή, Αχαρναί

2102443920

Αγ. Πέτρος, Αχαρναί

2102466316

Αγ. Ταξιάρχαι, Αχαρναί

2102464655

Κοίμησις Θεοτόκου, Αχαρναί

2102461213