Αρχιερατική Περιφέρεια Αργυρουπόλεως & Ελληνικού

Αρχιερατική Περιφέρεια Αργυρουπόλεως & Ελληνικού

Αγ. Τριάς, Αργυρούπολη

2109917282

Κοίμησις Θεοτόκου, Αργυρούπολη

2109913070

Αγ. Βαρβάρα, Αργυρούπολη

2109615425

Αγ. Γεώργιος, Αργυρούπολη

2109916885

Μεταμόρφωση Σωτήρος, Ελληνικό

2109618624

Αγ. Τριάς, Ελληνικό

2109628949

Αγ. Κωνσταντίνος & Ελένη, Γλυφάδα

2108943405

Αγ. Νικόλαος, Γλυφάδα

2108949167

Αγ. Παύλος - Αγ. Δημήτριος, Άνω Γλυφάδα

2109614974

Αγ. Τριάς, Άνω Γλυφάδα

2108621150

Κοίμησις Θεοτόκου, Άνω Γλυφάδα

2109621724

Αγ. Παντελεήμων, Άνω Γλυφάδα

2108946443

Αγ. Τρύφων, Τερψιθέα Γλυφάδας

2109611211

Εισόδια Θεοτόκου, Τερψιθέα Γλυφάδας

2109612373