Ζ' Αρχιερατική περιφέρεια 'Ανω Λιοσίων

Ζ' Αρχιερατική περιφέρεια 'Ανω Λιοσίων

Αγ. Δημήτριος, Άνω Λιόσια

2102471059

Αγ. Ιωάννης Θεολόγο, Άνω Λιόσια

2102472896

Αγ. Κωνσταντίνος & Ελένη, Άνω Λιόσια

2102472113

Ευαγγελισμός Θεοτόκου, Άνω Λιόσια

2102471156

Αγ. Γεώργιος

2102475335

Μεταμόρφωση Σωτήρος

2102473355

Κοίμησις Θεοτόκου Φυλής

2102411648