Θ' Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια

Θ' Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια

Αγ. Ανάργυροι, Ηλιούπολη

2109930817

Αγ. Κωνσταντίνος, Ηλιούπολη

2109712255

Αγ. Μαίνα, Ηλιούπολη

2109711531

Αγ. Μαύρα, Ηλιούπολη

2109928744

Αγ, Νικόλαος, Ηλιούπολη

2109914540

Αγ. Παρασκευή, Ηλιούπολη

2109922666

Κοίμησις Θεοτόκου, Ηλιούπολη

2109915842

Παναγία Θεοτόκος, Ηλιούπολη

2109711571

Αγ. Βασίλειος, Αγ. Δημήτριος

2109717890

Αγ. Κωνσταντίνος, Αγ. Δημήτριος

2109910331

Αγ. Δημήτριος, Αγ. Δημήτριος

2109712456

Μεταμόρφωσις Σωτήρος Ασυρμάτου

2109335918