Ζ' Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια

Ζ' Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια

Αγ. Ανδρέας, Άνω Πατήσια

2102914686

Αγ. Αντώνιος, Άνω Πατήσια

2102922502

Αγ. Βαρβάρα, Πατήσια

2102114844

Αγ. Λουκάς, Πατήσια

2102281665

Αγ. Ζώνη, Κυψέλη

2108674250

Αγ. Γεώργιος, Κυψέλη

2108212667

Αγ. Ευθύμιος, Κυψέλη

2108216497

Αγ. Θωμάς, Κυψέλη

2108655230

Ύψωσις Τίμιου Σταυρού, Κυψέλη

2108218110

Κοίμησις Θεοτόκου Κυπριάδου

2102918987

Αγ. Γλυκερία, Γαλάτσι

2102932523

Αγ. Ειρήνη, Γαλάτσι

2102912426

Προφ. Ηλίας, Ριζούπολη

2102516483