Ε' Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια

Ε' Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια

Αγ. Ελευθέριος, Γκύζη

2106427053

Αγ. Στυλιανός, Γκύζη

2106464274

Αγ. Δημήτριος, Αμπελόκηποι

2106464315

Αγ. Δημήτριος, Παλ. Ψυχικό

2106712678

Αγ. Τριάς , Αμπελόκηποι

2106927527

Αγ. Γεώργιος, Νέο Ψυχικό

2106714673

Αγ. Σοφία, Νέο Ψυχικό

2106776868

Αγ. Φιλοθέη, Φιλοθέη

2106812300

Κοίμησις Θεοτόκου Ελ. Βενιζέλου

2106918033

Αγ. Βαρβάρα, Ψυχικό

2107708350