Δ' Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια

Δ' Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια

Αγ. Βασίλειος Μετσόβου

2108211037

Αγ. Γεώργιος Καρύκη

2103226634

Αγ. Διονύσιος, Κολωνάκι

2103613634

Αγ. Νικόλαος Πευκακίων

2103612449

Αγ. Χαράλαμπος Πολυγώνου

2106464168

Ζωοδόχος Πηγή Ακαδημίας

2103820498