Γ' Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια

Γ' Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια

Αγ. Γεράσιμος, Άνω Ιλίσια

2107793331

Αγ. Μαρίνα, Άνω Ιλίσια

2107785742

Αγ. Χαράλαμπος, Ιλίσια

2107223860

Αγ. Γεώργιος, Ζωγράφου

2107794925

Αγ. Θεράπων, Ζωγράφου

2107773855

Αγ. Σπυρίδων, Ζωγράφου

2107511620

Πρ. Ηλίας, Παγκράτι

2107513360

Αγ. Θωμάς, Αμπελόκηποι

2107771567

Εισόδια Θεοτόκου, Γουδί

2107716543