ΙΒ' Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια

ΙΒ' Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια

Αγ. Ανδρέας, Αγ. Παρασκευή

2106391655

Αγ. Δημήτριος, Αγ. Παρασκευή

2106003864

Αγ. Παρασκευή, Αγ. Παρασκευή

2106390984

Προφήτης Ήλιας, Αγ. Παρασκευή

2106399692

Αγία Τριάδα, Χολαργός

2106513792

Κοίμησις Θεοτόκου Φανερωμένης, Χολαργός

2106511821

Ύψωσις Τιμίου Σταυρού, Χολαργός

2106515952

Αγ. Σκέπη, Παπάγου

2106510442

Αγ. Ειρήνη, Παπάγου

2106520814