ΙΑ' Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια

ΙΑ' Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια

Αγ. Αικάτερίνη, Πετράλωνα

2103463446

Αγ. Ανδρέας, Πετράλωνα

2103464105

Τρείς Ιεράρχαι. Πετράλωνα

2103465878

Αγ. Γεώργιος, Ταύρος

2103468360

Αγ. Ιωάννης, Ταύρος

2104836377

Αγ. Σοφία, Ταύρος

2103463785

Εσταυρωμένος, Ταύρος

2103462301

Κοίμησις Θεοτόκου

2103466538

Αγ. Άννα Περιβολίων

2108218110